Fjärrvärmecentral för fastigheter.

10-50 lägenheter.

Golvstående montage.

Fjärrvärmecentral för fastigheter.

5-20 lägenheter.

Monteras på vägg alt. på golvstativ.

Fjärrvärmecentral för villor/ mindre

fastigheter. Helvetsad konstruktion

vilket minskar risker för läckage.

Fjärrvärmecentraler | Fjärrkylacentraler

 

Fjärrvärmecentral för fastigheter. 10-150 lägenheter eller mer. Golvstående montage.

Fjärrkylacentraler med rörsystem i rostfritt stål samt skyddsmålande armaturer.

      Tjänster

 

  •  Fjärrvärmekonvertering/ Installation fjärrvärmecentraler
  •  Kundanpassad prefabtillverkning/ Industrimontage
  •  Licenssvetsningar i tryckkärl, svart och rostfritt stål
  •  VVS/ Fastighetsservice
  •  Entreprenadarbeten

Försäljningskanaler

Törnlinds VVS AB

Robert Eriksson (huvudsäljare)

Sala

Telefon: 0224-67 78 23

Mobil: 073-707 72 32

E-post: robert@tornlinds.se

Tobias Törnlind

Sala

Telefon: 0224-67 78 26

Mobil: 073-707 72 34

E-post: tobias@tornlinds.se

Stefan Törnlind

Sala

Telefon: 0224-67 78 21

Mobil: 073-707 72 30

E-post: stefan@tornlinds.se

Gunnar Ekström

Visingsö

 

Mobil: 073-397 55 40

E-post: gunnar@tornlinds.se

(endast tillgänglig på kontoret måndagar, torsdagar och fredagar)

 

 

(föräldraledig mån-tis-ons)

Alfa Fjärrvärme AB

Stefan Carlström

Malmö

Alfa Fjärrvärme AB

Telefon: 070-836 69 92

E-post: stefan@alfafjv.se

André Carlström

Malmö

Alfa Fjärrvärme AB

Telefon: 073-813 32 73

E-post: andre@alfafjv.se

Gunnar Ekström

Visingsö

Alfa Fjärrvärme AB

Mobil: 073-397 55 40

E-post: gunnar@alfafjv.se

AB Svensk Värme

Roger Lundqvist

Sundsvall / Stockholm

AB Svensk Värme

Mobil: 070-553 31 10

E-post: roger.lundqvist@svenskvarme.com

Kim Jonäll

Stockholm

AB Svensk Värme

Mobil: 070-611 99 77

E-post: kim.jonall@svenskvarme.com

Kvalitet och Miljö

 

 

Vi värnar om vår miljö, vår personal

och om kvaliteten på våra produkter.

 

 

Vi arbetare enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 avseende kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvalitetspolicy:

 

-  Att uppfylla beställare / kunders förväntningar genom

   hela produktionsledet från beställning/ produkt till slutlig

   leverans.

-  Att uteslutande jobba efter målet noll fel och brister.

 

Miljöpolicy:

 

-  Att belasta vår miljö minimalt.

-  Att aktivt söka och välja nya bättre alternativ som

   gagnar vår miljö.

-  Att ha ett aktivt kretsloppstänkande.

 

Arbetsmiljöpolicy:

 

-  Att värna om vår personal.

-  Att förhindra och förekomma ev. olycksrisker som kan

   leda till tillbud.

-  Att inneha eller införskaffa god maskinell och personlig

   utrustning.

-  Att ha en regelbunden och öppen dialog med personalen.

 

 

Verksamhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Stefan Törnlind

VD/ Innesälj

Telefon: 0224-67 78 21

Mobil: 073-707 72 30

E-post: stefan@tornlinds.se

Björn Johansson

Inköp/ Lager/ Logistik

Telefon: 0224-67 78 27

Mobil: 073-707 72 35

E-post: bjorn@tornlinds.se

Kontakta oss

Robert Eriksson

Huvudsäljare

Telefon: 0224-67 78 23

Mobil: 073-707 72 32

E-post: robert@tornlinds.se

Tobias Törnlind

Innesälj

Telefon: 0224-67 78 26

Mobil: 073-707 72 34

E-post: tobias@tornlinds.se

(endast tillgänglig på kontoret måndagar, torsdagar och fredagar)

Janette Törnlind

Administration/ Fraktfrågor

Telefon: 0224-67 78 22

Mobil: 073-707 72 31

E-post: janette@tornlinds.se

Adress

Törnlinds VVS AB

Verkstadsgatan 22

733 38, Sala

 

Telefon

0224-67 78 20

© Törnlinds VVS AB

Öppettider

07.00-16.00 Mån-Fre.

Organisationsnr.

556613-5538